Síť hotspotů pro CB radio

V pásmu CB se občas stanou významné změny. Většinou to bývá ve chvíli, kdy ČTÚ vydá nové všeobecné oprávnění, kde třeba povolí něco dosud nepovoleného. Teď si ovšem představíme něco, co už dávno povolené je, ale zatím se to u nás nepoužívá, což je obrovská škoda.

V radioamatérských pásmech je použití hotspotů docela běžné. Mnozí máme doma hotspoty pro digitální provozy, případně i pro Echolink. Ale v CB pásmu není použití hotspotů nijak obvyklé, přestože je všeobecné oprávnění nijak nezakazuje (a naopak zmiňuje pojem „neobsazené stanice“, mezi něž hotspoty patří.

O co se tedy jedná? Hotspot není nic víc, než (operátorem neobsazená) CB stanice, připojená přes nějaký „kus další techniky“ do internetu. V internetu pak někde leží server nazývaný „reflektor“, který hotspoty řídí. Jeho nejdůležitější funkcí je hlídat, zda některá z k němu připojených stanic přijímá signál (má otevřený SQUELCH). Pokud ano, pak tento signál okamžitě začne vysílat z ostatních stanic. Tim vznikne síť srovnatelná s digitálním provozem v radioamatérských pásmech, protože i tam platí, že promluví – li někdo do reflektoru (u DMR se jedná o talk group), pak se jeho relace odvysílá ze všech připojených převaděčů po celé ČR.

U CB ovšem nemůžeme používat převaděče. Zakázané to není, ale technicky to problém je, už jen kvůli malému odskoku vysílacího kmitočtu od přijímacího. Také zdaleka ne každá CB stanice umožňuje provoz SPLIT. Převaděč na CB zkrátka není řešení. Ovšem hotspot ano.

Jak se hotspoty používají? Ukažme si jednoduchý příklad: Nad městem A je hotspot naladěný na kanál 65. Nad městem B (vzdáleném 200 km od města A) je hotspot naladěný na kanál 50. Někdo z města A začne na kanále 65 vysílat, což uslyší hotspot (a otevře se na něm SQUELCH), tudíž se signál začne okamžitě odesílat na reflektor. A z reflektoru se dostane do všech ostatních připojených hotspotů, které ho s asi vteřinovým zpožděním odvysílají. To uslyší kdosi ve městě B na kanále 50. Na volání odpoví a následně se spolu tito dva začnou bavit úplně stejně, jako kdyby se jednalo o lokální spojení. Jen jim nejspíš přijde zvláštní, že každému svítí na displeji jiný kanál.

Na obrázku je princip funkce reflektoru a hotspotů. Reflektor je centrální prvek a je červeně. Hotspoty jsou modře. Vše spolu komunikuje přes internet. Šedou barvou jsou jednotlivé stanice. Je vidět, že pokud jsou (vpravo na obrázku) v dosahu jednoho hotspotu dvě stanice, nemusí se navzájem slyšet.

Provoz na hotspotech se od klasického provozu opravdu nijak výrazně neliší. Jen je třeba respektovat okolnosti způsobené principem přenosu dat mezi hotspoty, tedy hlavně nechávat dostatečné mezery mezi relacemi, alespoň vteřinové, lépe delší. Úplně nejlepší je chovat se tak, jako na převaděčích v HAM pásmech – tedy nechávat přímo určené mezery („Je tu někdo další? Nechám prostor…“) a do těchto mezer nechť zájemci o spojení dávají rovnou volačky (a ne stroze „brejk“). To proto, že technika má svou reakční dobu a případný brejk by se do malého času mezi relacemi vůbec nemusel vměstnat. Navíc je třeba počítat i se zpožděním přenosu, které je do 1.5 vteřiny. To, co je řečeno ve městě A, dorazí do města B až za téměř 1.5 vteřiny. Pochopitelně vzhledem k tomu, že hotspoty jsou jen simplexní (tedy v jeden okamžik mohou buď vysílat, nebo přijímat, ale nemohou dělat obojí najednou), může nastat situace, že se dvě stanice ve městě A (nebo i jinde) vzájemně neslyší, ale obě dosáhnou na hotspot. Pak samozřejmě budou slyšet pouze stanici, která prochází přes hotspot (tedy jejíž hlasová relace přišla přes internet), ale nebudou slyšet samy sebe (lokálně) navzájem. To je bohužel úděl hotspotů a je dán jejich principem.

Jak se přes hotspoty komunikuje v praxi? Především je nutné být vybaven. Konečně přijde ke slovu funkce CTCSS na novějších CB stanicích. (CTCSS umějí i radioamatérské stanice staršího data výroby, např. YAESU FT-817.) Hotspoty sice mají duální SQUELCH (tedy reagují jak na CTCSS subtón, tak i zcela klasicky na sílu signálu), ale vzhledem k silnému rušení je na nich klasický SQUELCH hodně zatažen. Nechceme totiž, aby nám na našich hotspotech zněla od rána do večera italština nebo ruština. CTCSS je tedy prakticky nutností, nemáme-li hotspot přes ulici. Ale žádný strach, na přídavném modulu do starších stanic se pracuje…

Testovací pracoviště hotspotů.

CTCSS je (kromě vcelku logické podmínky mít nějaký hotspot v dosahu) prakticky jediná podmínka pro provoz přes hotspoty. Pak už je jen třeba vědět, kde je který hotspot umístěn a na jakém sídlí kanále s jakým CTCSS subtónem. K tomu poslouží seznam (06/2021):

 • Dobrá Voda v Novohradských horách JN78IR (on-air) – CH 55 – CTCSS 88.5 (RX i TX) (instalace 13.6.2021) – pokrytí Tábor i více na sever (jsou i spojení z Prahy), J. Hradec i dále směr Vysočina, Třeboňsko, Novohradsko, Písecko a Strakonicko
 • Hůry u Českých Budějovic JN79GA (on-air) – CH59 – CTCSS 88.5 (RX) – (instalace 14.6.2021) – pokrytí na Českobudějovicku, zasahuje na Táborsko a Písecko
 • Leština u Zábřehu (on-air) – CH51 – CTCSS 88.5 Hz (nutné pro TX) – (instalace 14.7.2021) – pokrytí Zábřeh, Šumperk, Mohelnice a širší okolí.
 • Kleť, 1083 m n.m. (on-air) – CH18 – nutné CTCSS 88.5 pro TX, (instalace 18.7.2021) – pokrytí v okresech ČB, ČK a zčásti i ostatní jihočeské okresy, mnohdy i mnohem dále.
 • Svatý Jan nad Malší (okres Č. Krumlov) CH54 – CTCSS 88.5 (RX i TX) (instalace do konce 8/2021 – čeká se na dodání antén) – pokrytí Českokrumlovska, Českobudějovicka, Novohradské hory
 • Jistebnice (okres Tábor, poblíž areálu Monínec) CH56 – CTCSS 88.5 (RX i TX) (instalace po uvolnění místa po převaděči OK0BTA, který se bude stěhovat (výhled 2022)
 • V jednání je zatím několik dalších lokalit (mimo JČ kraj, tady už máme dostatek)

Cílem je síť postupně rozšiřovat tak, abychom měli dle našich potřeb pokryto. Jde samozřejmě zejména o dobře umístěné kóty, které pokryjí větší množství stanic. Nicméně ani ve středu města není hotspot k zahození, naopak, protože na něj pak dosáhnou stanice, které se navzájem slyší, což přidává na komfortu komunikace. Je pak možné provozovat „kolečka“ (třeba o počasí) napříč celou ČR.

Jako řídící mozek hotspotu je použito stejné zařízení, jako v případě první generace převaděčů AE3D.

Jak je to s infrastrukturou? Pochopitelně stejně jako u všech komunitních aktivit – co si neuděláme sami, to nemáme. Instalace a provoz hotspotů je jen na nás. Kam si hotspot dáme, tam bude. Jen musíme uvážit, že ne všude může být zadarmo a že potřebuje ke svému životu internet a elektřinu (obojí také není zadarmo). Stejně tak stojí i samotný hostpot nějaké peníze. Ale naštěstí ne nijak obrovské. Kdo nechodil v době COVIDu pravidelně do hospody, zajisté každý měsíc ušetřil na jeden hotspot. Nebo alespoň na stanici, která má ve výbavě CTCSS (nejlevnější je zřejmě CRT Megapro, vyjde pod 2000 Kč), aby měl jak hotspoty používat. Rozšiřování sítě se meze nekladou, jen je třeba najít vhodná místa a ochotu zařízení provozovat. Jen pozor na centra měst – tam by se mohlo stát, že hotspot může některým CBčkářům vadit (vzhledem k přílišné blízkosti může „krást signál“). („Kradení signálu“ je stav, kdy v blízkosti vysílá stanice, jejíž signál na vstupu mého přijímače má tak silnou úroveň signálu, že můj přijímač omezí své zesílení, aby ho tento silný signál nepřebudil. Bohužel tím, že omezí své zesílení, zeslabí i signál na jiném kanále, který chci přijímat. Tento jev se samozřejmě projevuje jen v případě, kdy pracuji na jiném kanále než na tom, kde vysílá tato blízká stanice.) Proto je vhodné hotspoty situovat na místa, kde alespoň 500 m od hotspotu není žádný aktivní CBčkář.

Chcete také do své lokality hotspot a máte co nabídnout? Ideální pro umístění hotspotu jsou vyvýšená místa s rozhledem (a dobrým pokrytím na CB), internetem (veřejná IP adresa není nutná) a elektřinou. A samozřejmě s možností umístit anténu (1/2 nebo 5/8, menší antény nemají smysl). Provoz stojí jen elektřinu, celé zařízení má spotřebu kolem 15 W. Stejně jako u HAM převaděčů je možné domluvit se na zápůjčce celého zařízení (včetně zdroje, ale bez antény). Kontakt je ok1zjv (..) gmail.com, napište.

Dovětek k pojmům:

 • Reflektor je centrálním prvkem sítě hotspotů. Nejedná se o nic jiného, než o malý internetový server. Není k němu připojena žádná stanice, jeho jediným spojením se světem je internet a připojují se k němu (přes internet) pouze hotspoty.
 • Hotspot je stanice připojená k „nějakému kusu techniky“. Zpravidla je tím kusem techniky malý počítač, typicky Raspberry Pi. Tento počítač si řídí ovládání stanice a přes internet přijímá povely (aby věděl, co má dělat) a zpracovává audio signál. Zároveň je jeho úkolem dát vědět reflektoru v případě, že na něj přijde signál. Hotspot se tedy skládá z CB antény, CB stanice, zdroje a „kontroleru“, což je zmíněný počítač.
 • Hotspotů může být libovolné množství a všechny jsou rovnocenné. Platí, že pokud na libovolný z nich přijde signál, tento signál je odvysílán všemi ostatními připojenými hotspoty.
 • I reflektorů může být libovolný počet. Může být třeba jeden pro ČR a druhý pro SR. Ale neexistuje žádné omezení, abych se v Bratislavě nemohl připojit na reflektor v ČR. Reflektory ovšem (v našem případě) nejsou propojené, proto platí, že všechny hotspoty příslušné k jednomu reflektoru fungují pouze v rámci tohoto reflektoru. Jinými slovy: Pokud budeme mít pro ČR jeden reflektor a pro SR druhý, pak budou ČR a SR oddělené. Naopak budeme – li mít jeden společný, pak budou všechny hotspoty v jedné skupině a bude možné komunikovat mezi oběma státy.

Kdo dočetl až sem, má takový malý bonus v podobě užitečné funkce pro ověření dostupnosti. Tak tedy – pokud se mi hotspot ozve po odeslání DTMF *, pak to znamená, že je pro mne dosažitelný a jsem schopen ho používat. V každém hotspotu je odpovídač, který hotspot krátce představí „robotickým“ hlasem. To se může pro zkoušení hodit, protože hotspot není opakovač a na běžnou relaci nijak nezareaguje – nevím o něm. Vím o něm až tehdy, kdy mi prostřednictvím jiného hotspotu někdo jiný odpoví.

Total Page Visits: 2101 - Today Page Visits: 16

You may also like...

32 Responses

 1. MarťasMarťas napsal:

  Jako nic proti, když přes internet, tak na co ty otravný vysílačky? Navíc permanentně zarušený sporadikou!

  • OK1ZJV napsal:

   Stejné je to U D-Staru i DMR a C4FM a používá se to hojně, tak to zřejmě ani u CB nemusí být překážka. Kdysi jsem si myslel totéž, ale opravdu to smysl má. Je to pochopitelně jen taková „atrakce“, ale v situaci, kdy jsou pásma skoro prázdná, to nebude na škodu.

 2. Brejko napsal:

  Bezvadny projekt! Tohle reseni mi pripada mnohem zajimavejsi nez provoz opakovacu 🙂

 3. Jirka Jenštejn napsal:

  Zdravím, není trochu problém s tím, že podle VO jsou pro provoz dálkově ovládaných neobsazených stanic určeny jen kanály 18 a 23? A taky s tím, že „Stanice není povoleno využívat k poskytování služeb elektronických komunikací.“ Sice chápu, že internet se využívá jen jako přenosové médium mezi hotspoty, ale hnidopich úředník by s tím mohl mít problém. Jinak proč ne.

  • admin napsal:

   Ahoj, ono je to tak, že tyto kanály jsou vyhrazeny a nic jiného by tam být (teoreticky) nemělo. U kanálů pro data to je opravdu tak, jak píšeš, ovšem u kanálů pro opakovače a podobné to tak napsáno není. Tudíž z toho vyplývá, že kromě dat se může cokoliv používat kdekoliv kromě kanálů vyhrazených.
   Služby elektronických komunikací jsou něco trošku jiného. Abych toto porušil, musel bych přes CB přenášet internet, veřejnou telefonní síť, nebo něco podobného. Zkrátka bych musel CB použít jako přenosové médium.
   Uvidíme, jak se celý systém uchytí, nicméně co se týče VO, problém by nastat neměl.

  • OK1ZJV napsal:

   Ahoj,
   ještě se vrátím k VO a vyhrazeným kanálům:
   Toto se praví o datech: (7) Přenos dat (třída vysílání F1D, F2D, G1D, G2D, J1D, J2D, A1D, A2D) 5
   ) je možný pouze na kanálech č. 24, 25, 52, 53, 76 a 77. – přeloženo do lidštiny: Data se smí pouze na těchto kanálech a jinde ne.
   Toto se praví o opakovačích (a podobné havěti): (8) Kanály č. 18 a 23 jsou určeny pro provoz dálkově ovládaných neobsazených stanic. – přeloženo do lidštiny: Nic nebrání tomu, aby se opakovače a podobná havěť vyskytla i někde jinde. Na kanálech 18 a 23 bychom je ale měli hledat přednostně.
   Můj názor je stejný, jako níže psal Jano. Tedy vhodnější je uklidit se na pásmo 41-80 (konkrétně 50 – 60) z ryze praktických důvodů, které vypsal. Kanály 18 a 23 obsadit sice můžeme, ale ty bych nechal opravdu jen pro ty opakovače.
   VO dále praví:
   (12) Stanice není povoleno využívat k poskytování služeb elektronických komunikací.
   A toto je dodrženo. Poskytováním služeb elektronických komunikací je myšleno využití pásma jako přenosového média. Tady je tím přenosovým médiem internet, což nikdo nezakazuje. Ostatně použití hotspotů je v dnešní době úplně běžná praxe na všelijakých pásmech. Doba si je vyžádala a tak jsou tady.

 4. Jano-Korňa OM6ANO napsal:

  super aktivita, lepsie ako papagaj. osobne by som odporucal vyuzivat kanaly 41-80, lebo:
  -je tam mensie DX rusenie
  -„stari pani“ funguju 1-40
  -ak uz si niekto kupi vysielacku s CTCSS tak 80 kanalov nieje problem.
  -sutazi sa zvycajne tiez 1-40 a viem aky „otravny“ je papagaj pocas sutaze ked ti keca do spojenia……….obzvlast ak opakuje teba (si rad ze si sa konecne „dobuchal „na niekoho) a protistanica o nom ani netusi….nieco podobne by sposoboval aj vysielajuci hotspot

  -neviem ako to riesis, ale ak by sa na Zello pripojili vysielacky s CTCSS by to slo.

  -drzim palce a fandim takym to srandam.

  • OK1ZJV napsal:

   Toto bych nechal vytesat do kamene.
   Řeším to přes SVXLINK, což je spíše HAM nástroj, ale pro toto použití funguje dobře. O propojení na Zello jsem uvažoval, ale nakonec si říkám, že kroky se mají dělat postupně a bude – li to žádáno, můžeme přemýšlet i o propojení na Zello (nejdříve je třeba prostudovat legislativu).
   Mimochodem, nabídka spolupráce samozřejmě platí i pro Slovensko.

   • Jano-Korňa OM6ANO napsal:

    Sice zatial ziadne vhodne QTH s netom a elektrikou ma nanapada, ale len aby som bol v obraze sa spytam: okrem CRT megapro kolko ta „krabicka“ by stala ????
    -staci to zapojit na 12v a zacvaknut LANko, ci je nutne neake dlhsie hranie s nastaveniami , IP-ckou a tak…..

    • OK1ZJV napsal:

     Ještě jsem se úplně přesným rozpočtem nezabýval, ale jen tak narychlo:
     Orange Pi One cca 500 Kč
     Micro SD karta cca 250 Kč
     Zvuková karta USB cca 100 Kč
     Deska s optočleny, relé, atd cca 200 Kč
     CRT Megapro 1800 Kč

     Takže do 3000 Kč se to bez antény vejde. Zapojíš na 12 V, zapojíš LANku a to je vlastně všechno. Jen je třeba nastavit jméno a heslo, kterým se to přihlašuje na reflektor. Pokud bys chtěl bastlit sám, rád pošlu maximum co tu mám, ať to máš co nejjednodušší. Mám tu i hotové hotspoty, které můžu „dlouhodobě zapůjčit“. Stejně to dělám i s převaděči – pokud používáš, používej. Pokud by se to mělo válet ve stodole bez užití, vrať to, dám to někomu dalšímu.

     • Jano-Korňa OM6ANO napsal:

      dik za info. cena je priajtelna (menej ako stal nas papagaj). jeden komplet by som mozno aj zobral, len este QTH vymysliet……rozhodim siete.
      – ake naroky to ma na prenosovu rychlost netu ???

      -vies si predstavit urobit tomu podskupiny?

    • OK1ZJV napsal:

     Ještě odpovím na další otázky: Podskupiny by se mi také líbily, ono jde vyrobit více reflektorů, ale zatím jsem nevymyslel, jak mezi nimi z úrovně klienta přepínat. Ale reflektorů si můžeme vytvořit kolik chceme, jen musíme (zatím) napevno určit, jaký hotspot do kterého reflektoru přiřadíme.
     Nároky na internet jsou vcelku nízké, měla by stačit linka 256/256k.

     Software svxlink umí i opakovač, takže ho lze nakonfigurovat na různé způsoby. Umí třeba i remote TX a RX (abys nemusel řešit duplexer, na dva sousední kopce dáš RX a TX odděleně) a podobné fígle. Určitě by se to dalo nakonfigurovat tak, abys mohl mít opakovač nebo hotspot, jen jsem ještě nevyřešil obsluhu, jak to přepnout. Jde to obojí dohromady, což ovšem postrádá smysl. Nicméně kdybys chtěl opakovač, s svxlinkem ho vyrobíš velmi jednoduše. Umí i detekci CTCSS, tudíž ho nemusí ani podporovat použitá stanice (stačí pak jakákoliv Formela). CRT Megapro používám jen proto, abych měl DualSquelch, ovšem začínám mít pocit, že je zbytečné, možná i kontraproduktivní, mít vůbec jakýkoliv jiný squelch než CTCSS. Stejně ten klasický squelch musím zatáhnout nadoraz..

 5. OK1ZJV napsal:

  Vážení, dnes ráno jsem byl na Dobré Vodě a zprovoznil první hotspot. Kromě toho, že jsem zapomněl, na jakou IP adresu jsem umístil reflektor, se instalace obešla bez komplikací. Zdá se, že vše funguje.
  Večer „zprovozním“ i ten v Hůrách, a to tak, že ho přesunu na finální kanál dle seznamu. Zatím funguje na CH18 (jako po celou dobu testovacího provozu).
  Další kousky budou následovat, ale „nejsou lidi“. Však to znáte.. 🙂

 6. Ondra napsal:

  OK1ZJV de OK9OSY , ahoj , nabízím volné místo na stožáru i v racku … JN89KV

 7. Jano-Korňa OM6ANO napsal:

  som pozeral slovenske pov.podmienky a zakazane to vyslovene nieje, ….. mozno len preto, ze to este neriesili. 🙂
  -spojenie so zellom by uz pripojenie s “ verejnymi elektronickymi komunikacnymi sietami“ asi bolo, takze ani na SK zello ee.

  • OK1ZJV napsal:

   Zello nechme stranou a povězme si, že opravdu na CB úplně nepatří. CB není HAM pásmo, kde je třeba Echolink. Ale myslím si, že díky hotspotům by se mohlo CB trošku „okořenit“ a mohla by na něm být další zajímavá atrakce.
   Ještě upozornění pro ty, co čtou jen diskuse – aktualizoval jsem článek o informace o odpovídači DTMF (který se hodí pro ověření dostupnosti hotspotu).

 8. Honza OK5XL napsal:

  Dnes zkoušeno, maká to… akorát tam nikdo neni. Možná bych dokázal domluvit místo na Kaprouně, už tam mam ADSB přijímač.

  • OK1ZJV napsal:

   Teď máme v chodu jen dva hotspoty, musíme se polepšit a pak i stanice budou. Kaproun je zajímavé místo, ale jde o to, jestli by se tam v okolí našlo dost stanic, které by hotspot mohly používat. Teď, kdy je hodně často zarušeno, je tendence dostat hotspot blíž k lidem. To je, řekl bych, zásadní rozdíl oproti opakovači, který je žádoucí mít na vysoké kótě. Hotspot by byl ideální někde u velkého města. Ale i ten Kaproun můžeme zvážit. Z velké části zvládne jeho území pokrýt i Dobrá Voda.

 9. Michal napsal:

  Jirko, zajimalo by me, zda je mozne poslouchat reflektor bez CB zarizeni, jen z internetu. Vim ze u napr. DMR to jde …

  • OK1ZJV napsal:

   Teoreticky by to také šlo, ale už to jde mimo moje softwarové dovednosti. Pokud si na to někdo troufne, rád mu udělám přístup. Jde jen o to, aby se z klienta svxlink vytáhlo audio a streamovalo někam na web.

 10. OK1BVJ napsal:

  Zdravim, zajimave pro mne by bylo to zapojit na 6m band.

  • OK1ZJV napsal:

   Ahoj,
   proč ne – taky by to šlo. Na 6m band mám ale jiné plány, pod stolem na terase mám kompletní OK0MDV (tedy půjde na stejné QTH jako je OK0BDV) a jen čekám na antény.

 11. OK1ZJV napsal:

  Dnes jsem zkoušel pokrytí hotspotu Dobrá Voda a jsem velmi příjemně překvapen. 47 byl slyšet v obci Oblajovice mezi Táborem a Pacovem, a to na mobilku President Alabama na autě. Bylo možné přes něj normálně komunikovat, přestože to je 79 kilometrů. Tábor i Pelhřimov tedy nejspíš budou ze stabilních stanovišť také fungovat. Jindřichův Hradec už je ověřen – report 59 ze stabilní antény (díky Jardo a Honzo).

 12. Martin napsal:

  Co to propojit na Asterisk? To je popsané a spousta lidí ho umí. Ale otázka jak s tím propojováním do sítí?

 13. Alpinet Plzeň napsal:

  Ač mě digitální provoz na vhf/uhf ,v rámci hotspotu, vůbec neoslovil a jsem zastánce analogového provozu a překonávání vzdáleností v rámci kót, antén…, tak tomuto počinu celkem fandím . Jako řidič kamionu brázdící celou ČR a operující na CB, vhf, uhf, tuto možnost uvítám a už jsem si i pořídil potřebnou stanici (CRT megapro , teda po týdnu jde na reklamaci , sloupec displeje přestal zobrazovat). Ještě sice nebyla možnost vyzkoušet ….

 14. Bob napsal:

  Malá poznámka: kolik CBčkářů má ve stanici CTCSS koder, aby mohla tuto síť využít? A to nechci polemizovat nad kanály 41-80, ale to je asi akceptovatelné.

  • OK1ZJV napsal:

   Bohužel je to tak, že málo. Ale on není jiný způsob. Něčím se ten hotspot řídit musí – a když to nemůže být klasický SQUELCH (to opravdu nejde, to by nám na síti celý den brebentili Italové a Rusové a z místních by se tam nikdo nedovolal), pak není moc způsobů. DTMF je taky problém, protože pokud by relaci někdo neukončil křížkem, pak by zablokoval celou síť.
   Nicméně CTCSS je velice levná záležitost a doplnit ji do stanice nebude žádný velký problém. Na pořízení to bude tak 200 Kč a u mnoha stanic to půjde zabudovat i do mikrofonu.

 15. Bob napsal:

  Koukal jsem na CTCSS enkodéry a našel jsem cenově okolo 500Kč. Cena 200Kč je krásná. Mohu požádat o odkaz. Pár bych jich pořídil. Jo možno doplnit do jednoduché stanice CTCSS dekodér a připojit ji do sítě? Myšlenka se mi líbí a možná by stála za realizaci.

  • OK1ZJV napsal:

   Enkodérem se bude zabývat jeden z příštích článků tady na webu, už něco chystáme. Pak to bude fungovat tak, že se modul zapojí na 4 drátky do (kterékoliv) stanice. Pak už stačí jen být v dosahu nějakého hotspotu. Na poslech samozřejmě není třeba žádná výbava (kromě CB stanice).
   Ještě je tu řešení koupit si rovnou stanici s CTCSS, což je cca 1800 Kč za CRT Megapro. Ano, jsou to peníze, ale je to hned a se vší parádou.

 16. Mirek napsal:

  Je to všechno pěkné, ale taky složité vytvořit hotspot, reflektor. Pokud bych chtěl promluvit si s někým a při tom bych byl slyšet po celé republice, tak to mne neláká vůbec. To si radši pustím zello a přímo si popovídám s dotyčným ať je kdekoliv. Aplikace Zello v androidu či iOSu je kdispozici všem zájecům. Vyzkoušel jsem i komunikaci mezi Zello a CB stanicemi, moc se to neujalo a tak s přáteli pohovořím přes zello a bez rušení DX signály. :o)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *