Zapojení databoxů Motorola k AE3D

Kdo by chtěl ke kontroleru AE3D využít o něco modernější radiostanice než Motorola GM300, může použít řešení s Databoxem od Motoroly, což už je výrazně novější zařízení než GM300. Výhodou je, že se nemusí zasahovat do vnitřku stanice a vše se realizuje venku, pomocí propojovacích kabelů. Neobešel jsem se bez relátek, ale řekněme, že mají opravdu důležitou funkci, a tak jsem se je v zapojení naučil tolerovat.

Princip převaděče je dán tím, že jedna radiostanice jen vysílá a druhá jen přijímá. Volba, která bude která, je teď dána propojovacími kabely – pro RX je jiný a pro TX je jiný. Na zapojení konektorů do kontroleru nezáleží – tam jsou paralelně.

Protože v databoxech jsou ještě divnější konektory než v GM300 (jsou na každé straně rozšířené a aby se to nepletlo, PINy se počítají stejně jako u základního konektoru GM300, ale dvě přidané řady z každé strany jsou číslovány až po nich). V číslech PINů se těžko orientuje, protože jedna řada začíná PINem 17 a končí 19, druhá začíná 18 a končí 20. Mezi tím vším jsou pak klasicky lichá a sudá řada PINů. Na to je třeba dát pozor při čtení různých schémat – i Motorola takové číslování uvádí. Použil jsem „dupont“ konektor, který používám na Raspberry Pi a uřízl z něj potřebnou část. Následně jsem konektor vložil do na 3D tiskárně vyrobeného „obalu“. V krabičce konektoru je pak dost místa na nějaké to malé bastlení.

Na obrázku je vidět dvouřadý konektor samostatně (vlevo nahoře) a pak osazený (dole). Zároveň je patrný vcelku jednoduchý bastl pro přizpůsobení rozhraní databoxů.

V databoxech řešíme navíc několik změn oproti původnímu zapojení s GM300. U GM300 jsem v rádiu našel jak ploché audio (bez preemfáze, deemfáze, filtrování, CTCSS) – to je pro digitální provoz a zároveň ofiltrované audio pro provoz analogový a hlavně pro Echolink. Databox bych musel pro tyto signály rozebírat, na konektoru mám jen jeden a jen v nastavení si zvolím, jestli to bude FLAT Audio, nebo FILTERED Audio. V tomto případě z přijímače odebíráme FLAT UNSQUELCHED AUDIO a vysílač vysílá FLAT AUDIO – a to dokonce bez CTCSS. CTCSS subtón generuje až kontroler Echolinku. Pokud by bylo CTCSS generováno uvnitř rádia, „lezlo“ by do kmitočtového spektra digitálních provozů a hlavně by nebylo možné elegantně oddělit analogový a digitální provoz právě pomocí CTCSS. To by pak na převaděči v analogovém provozu nikdo nevydržel poslouchat.

Z tohoto důvodu je nutné v nastavení SVXLINKu aktivovat parametry TX_CTCSS=ALWAYS a CTCSS_FQ={tón}. SVXLINK pak obstará vysílání subtónu v případě analogového provozu.

Schéma je v mém oblíbeném formátu (propiskou na papír). Pohledy na konektory jsou tak, jak je vidíme zezadu v rádiu. Šrafovaná část reprezentuje prostor zámku v konektoru a jasně tak říká, jak je konektor orientován. Barvy odpovídají barvám v LAN patch kabelu, který pro tuto potřebu stříhám napůl. Je dobré na těchto kabelech nešetřit, protože ty levné nejsou z mědi a prakticky se na ně nedá pájet. Cín na nich nedrží a namočení do kalafuny dokonale zablokuje už tak neúspěšný pokus o ocínování. Chce to pájet hlavně rychle, než se vrstvička mědi na povrchu spálí. Pozor na dva druhy relé – u RX kabelu je potřeba mít relé s cívkou na 12 V.

Při programování databoxů je třeba vzít v úvahu signály, které jsou třeba pro řízení kontroleru. PIN3 bude PTT (což už většinou bývá), na PIN14 je třeba aktivovat signál při otevření CTCSS SQL.

S databoxy je převaděč o dost méně pracný, než s GM300. Nepohodlné je ovšem nastavování výkonu (ale to se dělá jednou za celou životnost převaděče), protože programování probíhá přes stejný konektor, jako je připojen kontroler.

Zde jsou data pro tisk konektoru (DS Mechanical .rsdoc), použil jsem ho i pro vytvoření programovacího kabelu.

Total Page Visits: 2041 - Today Page Visits: 1

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *